26 May
21:27

Nieuwsarchief

Zal de hogere staalprijs voorlopige aanhouden?

Recentelijk hebben verschillende staalfabrieken hun staalprijzen verhoogd met ca. €30 tot zelfs over de €100 per ton staal. Dit heeft vanzelfsprekend geleid tot prijsverhogingen van staalhandelaren in de staalmarkt. Wat veroorzaakt deze verhogingen en wat verwachten we van de staalprijzen op de middellange termijn?

Er zijn een aantal invloeden die momenteel druk uitoefenen op de staalprijzen. Ijzererts is daar een van, deze is de laatste tijd flink gestegen, dit is vooral te merken aan de ijzererts prijzen in de Chinese havenstad Qingdao. De aankondiging van BHP Billiton en Rio Tinto dat zij dit jaar ca. 4% minder erts zullen produceren duwt de ijzerertsprijs ook omhoog.

Het tweede is de wereldwijde staalproductie en het daarmee samenhangende vraag en aanbod. De ruwstaal productie in maart j.l. is ten opzichte van maart vorig jaar met -0.5% afgenomen, aldus de “World Steel Association”, voor het eerste kwartaal zelfs met -3.6% minder in vergelijk met dezelfde periode vorige jaar. Ter verduidelijking hoe dit globaal verdeeld is: In Azië werd er 263.6 Mt geproduceerd (waarvan 70.7 Mt in China), 40.9 Mt in Europa, 27.5 Mt in Noord Amerika en 25.0 Mt in C.I.S.

Azië is nog steeds de meest dynamische economische regio van de wereld maar heeft last van een zwak herstel van de wereld economie, de geremde groei van reeds ontwikkelde landen en de volatiele financiële markten. Het IMF meldt dat hierdoor de wereld handel afneemt met als gevolg een afkoeling van de economie in China. In de gehele Aziatische regio voorziet het IMF een “slow down” met specifiek een scherpe daling van de economische groei van Japan en China. De Chinese economie veranderd langzaam van een maak- naar een consumptie industrie, aldus Changyong Rhee, directeur van het “Asia and Pacific Department van het IMF”.


Voor de staalfabrieken in China betekend dit dat er ontwikkeling nodig is naar een kwalitatief betere staalproductie zodat de huidige import van staal vervangen kan worden voor eigen productie. Daar waar staal geimporteerd wordt voor scheepsbouw, kranenbouw, wapen industrie en machine fabrieken zijn de huidige kosten voor het importeren van staal gemiddeld 3x hoger dan staal van Chinese makelaardij. Het staal van Chinese bodem wordt voor eigen gebruik in overvloed geproduceerd en veroorzaakt derhalve op de wereldmarkt een overcapaciteit aan staal. Omdat de Chinese export staalprijzen lager liggen dan de staalprijzen van bijv. Amerika, Rusland en Europa vormt dit voor bedrijven zoals ArcelorMittal een probleem. Toch stelt Lakshmi Mittal (CEO van Arcelor Mittal) “wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. We bespeuren een herstel in onze kernmarkten dat zal leiden tot betere resultaten in de komende kwartalen.”

Het Chinese ministerie van handel reageert laconiek op het verwijt dat er miljoenen tonnen staal tegen bodemprijzen in Europa gedumpt worden: “de export vanuit China is vraag gedreven” en “we hebben nu eenmaal een goede uitgangspositie”.

Europa en Amerika reageren met importheffingen. In februari heeft de Europese Commissie invoerrechten tussen 13,8 en 16% ingesteld op koudgewalste Chinese staalproducten. De VS op haar beurt heeft van haar kant op sommige Chinese producten zelfs 265% invoerrechten opgelegd.

Ook het OESO buigt zich over de wereldwijde staalproductie. Vorige maand was er een overleg tussen de 34 grootste staal producerende landen, goed voor 93% van de wereldwijde staalproductie. Helaas werd er geen overeenstemming bereikt.

De prijsstijgingen van de afgelopen weken zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat de orderportefeuilles van de Europese staalfabrieken momenteel redelijk gevuld zijn.


Behalve China, is het Europese economische klimaat ook van invloed op de staalprijzen en de Europese staalindustrie. De investeringscijfers binnen de 28 landen van de EU zijn positief. Volgens Eurometal nemen de investeringen duidelijk toe; in totaal gemiddeld +3% en per categorie in constructies +2,4%, in equipment +4,3% publieke werken + 2,8%. De outlook voor 2017 is zelfs gemiddeld + 3,8%. Met hierbij de kanttekening dat het investeringscijfer voor 2012 – 2,5 % was, zijn dit hoopvolle cijfers. Dit beinvloed de outlook voor het staalverbruik positief, de verwachting is dat het algemeen staal verbruik in 2016 zal stijgen met ca. 1,9%.


Concluderend mogen we voorzichtig melden dat indien bovenstaande cijfers werkelijkheid worden en Eurometal het aan het rechte einde heeft, dit betekend dat de staalprijzen op de middellange termijn zullen stijgen. De staalfabrieken zullen elke aanleiding tot verhoging met twee handen aangrijpen, daar zei al jaren schommelen tussen negatieve en dunne marges.

(c) Staalnieuws.nl / Staalprijzen.nl